Al-Shabaab
Somalie


انجمن صنفي روزنامه‌نگاران در بوته‌ي نقد
حسین اکبری

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران از معدود سنديكاهاي كشور به‌شمار مي‌آيد كه هميشه در كانون توجه داخلي و خارجي قرار دارد.

روزنامه‌ي شرق ص 12 ستون اصناف

مزروعي: "مشكل اصلي ما صنفي است، بسياري از روزنامه‌نگاران به‌صورت انفرادي با كارفرما قرارداد امضا مي‌كنند؛ در صورتي كه اگر اين قراردادها از كانال انجمن‌منعقد شود، پي‌گيري مطالبات هم در دسترس‌تر خواهد بود."

مزروعي: "انجمن، شناسنامه‌هاي كار را براي تمام اعضاي خود صادر كرده است، اما اين‌كه كارفرماها به چه شكلي با آن برخورد كنند به‌نظر آنان بستگي دارد."

مزروعي: "دفاتر شهرستان‌ها را فعال خواهيم كرد و به بحث آموزش نيز توجه بيش‌تري خواهد شد. به‌طور كلي در تلاشيم تا انجمن را توسعه دهيم."

مزروعي در مورد آينده‌ي روزنامه‌نگاران و آينده‌ي كاري آنان در صورت تهديد مطبوعات مي‌گويد: "اتفاق خاصي كه آينده‌ي كاري روزنامه‌نگاران را تهديد كند؛ صورت نخواهد گرفت. درواقع بحث آزادي مطبوعات بيش‌تر سياسي است تا صنفي، به‌همين دليل گمان نمي‌رود كه مشكلي براي روزنامه‌نگاران پيش آيد."

در صفحه‌ي 12 شنبه 19 شهريور 84 روزنامه‌ي شرق ويژه‌ي اصناف، با تيتر "كمك به سياسي‌ها" مطالبي از آقاي مزروعي رييس انجمن‌صنفي روزنامه‌نگاران، پيرامون ارزيابي عمل‌كرد اين انجمن نقل شده است كه با اين عبارت به نقل از شرق آغاز مي‌شود "انجمن صنفي روزنامه‌نگاران از معدود سنديكاهاي كشور به‌شمار مي‌آيد كه ..." بي‌اختيار به ياد نمايشگاه مطبوعات و بازديد از غرفه‌ي انجمن‌صنفي روزنامه‌نگاران افتادم، روزي كه به‌ديدن نمايشگاه رفتيم غير از يك چهره‌ي آشناي اهل قلم و خانم فراهاني كه بعداً مفتخر به آشنايي با ايشان شدم، آن‌چه مشاهده كردم چند تصوير دردآلود از گزيده‌هاي ژورناليستي بر ديواره‌هاي چند ضلعي نمايشگاه بود. پس از آشنايي با خانم روزنامه‌نگار، اجازه خواستم نظرات خود را از ديدن نمايشگاه به اطلاع‌ايشان برسانم و ايشان و ديگر حاضرين با حوصله به اظهارات من گوش سپردند. گفتم در بدو ورود به نمايشگاه، به‌عنوان انجمن‌صنفي روزنامه‌نگاران انتظار داشتم روي هر يك از ديوارهاي چند ضلعي اين‌مكان، شاهد گزارشات يكسال فعاليت‌هاي انجمن در عرصه‌هاي مختلف باشم.

معمولاً در ارايه‌ي گزارش يك تشكل صنفي به عموم مردم، آن‌چه دنبال مي‌شود نشان دادن چگونگي، حد و ميزان فعاليت آن تشكل صنفي است، تا از اين طريق تشكل برگزار كننده‌ي نمايش‌گاه بتواند به جذب بيش‌تر اعضا بپردازد و دوم اين‌كه به جامعه نشان دهد كه اعضاي تشكيل دهنده‌ي آن تشكل، چه مشكلات و مسايلي در حوزه‌ي كاري خود دارند. اشاره كردم كه انتظار من اين بود، كه مثلاً كميسيون‌هاي مختلف، گزارش عملكرد سالانه‌ي خود را ارايه دهند. كمسيون حقوقي گزارش كند، كه تا چه ميزان توانسته است به دفاع حقوقي از اعضا در محاكم حقوقي، اعم‌از وزارت كار، وزارت ارشاد و يا هر مجمع ديگر بپردازد؟ كميسيون تبليغات در جهت پيش‌برد وظايفش منطبق بر اساسنامه‌ي انجمن، تا چه پايه توانسته است كار تبليغي انجام دهد؟ و نمونه‌هاي موِثر آن كدام است؟

كميسيون تشكيلات، وظايف درون تشكيلاتي انجمن صنفي را چه‌گونه طراحي و اجرا مي‌كند؟

كميسيون آموزش چه مباحثي را پيرامون نقش تشكل صنفي در بهبود شرايط زندگي و كار اعضا مدنظر داشته است و در اين رابطه چه كرده است؟

اما متاسفانه هيچ‌چيزي مشاهده نكردم. گفتم: انتظار من به‌عنوان كسي كه نسبت به فعاليت‌هاي سنديكايي شناخت و تجارب اندكي دارد اين است، كه چنانچه شما خود را يك تشكل سنديكايي مي‌دانيد، - چرا كه قبلاً خود را به مسوِولين سازمان بين‌المللي كار به‌عنوان تشكل سنديكايي معرفي كرده‌ايد - به اصول ناظر بر فعاليت‌هاي سنديكايي توجه داشته باشيد. مدتهاست كه از اين گفت‌و‌گو گذشته است و امروز درست به‌همان دلايلي كه در آن گفت‌و‌گوي كوتاه بيان كردم و به‌دليل نياز به ادامه‌ي آن گفت‌و‌گو بر آن هستم كه:

)1 به‌خاطر آن‌كه انجمن‌صنفي موجود دربرگيرنده‌ي عده‌ي قابل‌توجهي از زحمت‌كشان و مزد و حقوق‌بگيران است )2 به‌خاطر اعتماد به وظايف‌مان در رشد و تعالي جنبش سنديكايي )3 براي نيل به درك واحد از چگونگي فعاليت‌هاي اتحاديه‌اي )4 براي تحقق مقاوله‌نامه‌هاي بنيادين كار و از جمله مقاوله‌نامه‌ي 97 و 87 سازمان جهاني‌كار، درباره‌ي حق آزادي تشكل و پيمان‌هاي دسته‌جمعي )5 براي ايجاد وحدت و يك‌پارچه‌گي و همبستگي در ميان روزنامه‌نگاران و در مجموع براي توانمند‌سازي جنبش سنديكايي - اتحاديه‌اي كشورمان نكاتي را يادآور شوم. قبل از هر چيز معيار ما براي سنجش انجمن‌صنفي روزنامه‌نگاران يا يك تشكل صنفي سنديكايي اساسنامه‌ي اين تشكل است. در اساسنامه‌ي انجمن، مواردي قابل نقد است كه چنانچه به آن‌ها پاسخ داده نشود، رهيافت ما به سوي تفاهم پيرامون چگونگي فعاليت اتحاديه‌اي در انجمن بسيار پيچيده و مشكل خواهد شد. در ماده‌ي يك اساسنامه‌ي انجمن آمده است، در اجراي اصل 13 قانون‌كار و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي نويسندگان، خبرنگاران، عكاسان، گرافيست‌ها، و طراحان، كاريكاتوريست‌ها، مترجمين، ويراستاران هيات‌هاي تحريريه مطبوعات و ... انجمن صنفي روزنامه‌نگاران تشكيل مي‌شود. ماده‌3 اساسنامه، مركز اصلي انجمن را در تهران و حوزه‌ي فعاليت آن را در سراسر كشور مي‌داند.
-  توجه به‌همين دو ماده از اساسنامه‌ي انجمن صنفي جهت شروع بحث، نياز مبرمي به نگاه دقيق و بازنگري در كل انجمن را در دستور كار قرار مي‌دهد.

انجمن‌صنفي كه قادر باشد كليه‌ي اعضا موضوع ماده‌ي يك را در برگيرد، علي‌القاعده يك تشكل پايه، يعني يك واحد سنديكايي نيست؛ و قالب در نظر گرفته شده و ساختار تعريف شده در اساسنامه، بايد به‌گونه‌اي باشد تا بتواند به نيازهاي اعضا در سراسر كشور پاسخ گويد. اگر انجمن‌صنفي روزنامه‌نگاران مي‌خواهد ن
با ما مکاتبه کنيد

ای ميل به گزارشگران بدون مرز- ايران

(JPEG)

راهنمايي عملي برای وبلاگ نويسان و وبنگاران معترض

Word - 293.5 kb
وبلاگ نویسی ناشناس
Word - 2.6 Mb
انتخاب شیوه گذر از فیلتر

گزارش ساليانه

اطلاعيه های مطبوعاتی

خبر، نظر، گفتگو

در باره گزارشگران بدون مرز

مطبوعات و روزنامه نگاران

اينترنت

Nouvelle brève

جايزه كميسيون ملي حقوق بشر فرانسه به عمادالدين باقي اعطا شد

انجمن صنفي روزنامه‌‏نگاران خواستار آزادي اكبر گنجي شد

نامه ی معصومه شفيعی به رئيس قوه قضاييه : چه اتفاقی برای گنجی افتاده است؟

نامه معصومه شفعيي به هاشمي شاهرودی